При составувањето на речникот е користена следната литература:

• „Македонско-полски и полско-македонски речник“ од Божидар Видоески, Влоѓимјеж Пјанка и Зузана Тополињска, Македонска книга / PWN, 1990

Проектот за дигитализација на полско-македонскиот и македонско-полскиот речник го започна проф. д-р Милица Миркуловска, заедно со студентите на Полонистиката при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“. Дигиталната верзија на речникот е работена под редакција на проф. д-р Лидија Танушевска (Филолошкиот факултет „Блаже Конески“), д-р Наталија Лукомска (Филолошкиот факултет „Блаже Конески“) и Филип Димевски, полонист, уредник и преведувач во издавачката куќа Бегемот.

Голема благодарност до студентите што учествуваа во проектот: Андреј Аврамовски, Филип Алексов, Весна Алексова, Бојан Атовски, Елена Беличанска, Даниел Богдановски, Томислав Богдановски, Соња Даскалова, Дарко Ѓеорѓиевски, Никола Илиевски, Марио Исмановски, Андреј Јованчевски, Ивана Јосева, Верица Каранфиловска, Томи Кариќ, Никола Коцев, Слободан Крстевски, Драган Миташев, Бисера Младеновска, Наташа Нестороска, Георги Пенчев, Златко Ризовски, Клементина Ристевска, Катерина Сапаловска, Оливера Спасовска, Бисера Стоиљковиќ, Далибор Стојановски, Христина Тасевска, Илија Трајковски, Елдин Цаколи, Анџелика Џингас, како и на студентите од Полска: Дорота Бравјак (Dorota Brawiak), Вероника Вдовјак (Weronika Wdowiak), Александра Вишњевска (Aleksandra Wiśniewska), Доминик Леки (Dominik Lekki)

Дигиталниот полско-македонски и македонско-полски речник им стои на располагање за бесплатно користење на сите заинтересирани.
Dostęp do Cyfrowego słownika polsko-macedońskiego i macedońsko-polskiego jest otwarty i bezpłaty dla wszystkich zainteresowanych.

Грешки во содржината на речникот можат да се пријават преку следната e-mail адреса: admin@recnik.net.mk
За сите прилози и сугестии Ви благодариме однапред.

Wszelkie błędy w słowniku można zgłaszać, wysyłając wiadomość na adres: admin@recnik.net.mk
Dziękujemy za wszystkie uwagi i sugestie.